Официално писмо до кметове, общини и пътна полиция Бургас


Сдружение “SOS-ПТП“ изпрати официално писмо до Областния управител на Бургас Константин Гребенаров, кметовете на всички 13 общини в региона и до началника на сектор „Пътна полиция“ – Бургас.

С писмото новата неправителствена организация се представи на ръководителите на органите на местното самоуправления и им отправи покана за партньорство и взаимопомощ в борбата с войната по пътищата в региона. В писмото беше изтъкната ролята на всяка една институция на централно, регионално, местно, отраслово и друго ниво за изпълнение на своя собствена политика за постигане целите на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата на Република България за периода 2011-2020г приета с Решение №946/22.12.2011г на Министерски съвет.  

Именно този акт на политическа воля на държавата очертава важната роля на неправителствените организации каквато е сдружение “SOS-ПТП“ в изграждането на стабилна държавно-обществена коалиция, която да генерира полезни предложения, проекти, програми и инициативи за подобряване обстановката по пътищата.

Публикувана на: 27/02/2012
like us