Работна среща с Областна администрация Бургас


На работна среща между представители на Областна администрация Бургас и Председателя на Сдружение „SOS-ПТП“ беше постигнато споразумение за партньорство и взаимопомощ.

Администрация и неправителствена организация ще обединят усилията си при решаване на проблемите на безопасността на движението по пътищата на Бургас и региона. Като първа крачка в съвместната си работа държавните служители поканиха представителите на сдружение „SOS-ПТП“ да изготвят предложение, което да стане част от регионалната стратегия на Област Бургас по подобряване на безопасността на движението по пътищата, част от Националната стратегия.


Публикувана на: 22/02/2012
like us