СДРУЖЕНИЕ SOS-ПТП ОТКРИ РЕГИОНАЛЕН ОФИС В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!


Сдружение „SOS-ПТП“ отваря регионален офис за югозападна България в гр. Благоевград с адрес:  ул. „Плиска“ № 8. Координатор за региона е Мариела Китова, сътрудник на сдружението от самото му създаване през 2012г.
Всеки, пострадал при ПТП или близки на починало в пътен инцидент лице могат  да получат безплатна консултация и съдействие от г-жа Китова във връзка с упражняването на законните им права за финансово обезщетение в следствие на настъпилото застрахователно събитие.

Откриването на офиса съвпада със стартирането на най- новата инициатива на сдружението, посветена на настоящата учебна 2015/2016г.- „Отговорни родители“. В рамките на кампанията във  всички училища и детски градини в област Благоевград ще бъдат поставяни плакати, които насочват вниманието на родителите към обезопасяването на децата в превозното средство, спазване правилата за движение по пътищата и даването на положителен пример за уважение и толерантност към другите. Кампанията се извършва с подкрепата и съдействието на РИО-гр. Благоевград.
Сдружение SOS-ПТП развива широк обществен и социален живот, изразяващ се в провеждане на информационни и превантивни кампании и инициативи, обучение на деца, учащи и възрастни, провеждане на събрания и семинари. Считаме, че отговорността, с която се отнасяме, отдадеността, с която работим и усилията, които полагаме, ще продължават да водят до положителните резултати, към които се стремим.
Повече подробности за дейността на Сдружение “SOS-ПТП” можете да получите от нашата уеб страница http://www.sos-ptp.com/ или на www.facebook.com/SOSPTP1 .
Изразяваме готовността си да отговорим на всички, поставени от Вас въпроси на адрес: гр. Благоевград, ул. „Плиска“№ 8 и телефони:  0876 37 42 11; 0700 112 14, както и на email адрес: info@sos-ptp.com. Лице за контакт: Мариела Китова.

Публикувана на: 01/10/2015
like us