10 000 БЪЛГАРИ, ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ ЩЕ ЗАГУБЯТ ЗАВИНАГИ ПРАВОТО СИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ


През тази година изтича 5 годишната давност за завеждане на претенции пред застрахователите,алармираха от Сдружение “SOS-ПТП“. Всички хора пострадали от пътнотранспортно произшествие през 2008год., трябва да знаят, че тази година изтича последният срок, в който те имат право да заведат претенция пред застрахователите на виновния водач. 

По официална статистика през 2008год. по пътищата на България са загубили живота си 1058 души и други 9951 са получили наранявания. По неофициални данни едва 13-18% от тези хора са потърсили своите права и право на обезщетение от застрахователите в срок. По закон давността за това е 5год., което на практика означава, че тази година хиляди българи ще загубят завинаги правото си на обезщетение за направените от тях разноски за скъпоструващи лечения, медикаменти и възстановяване в следствие на настъпилото ПТП, както и на претърпените от тях болки и страдания, и пропуснати ползи, които също подлежат на финансово обезщетение от застрахователите след настъпване на ПТП. Само за Бургаска Област от изтичането на давностния срок ще бъдат засегнати над 450 пострадали при катастрофи през 2008год.
Според нас от Сдружение “SOS-ПТП“ причината за това е, че голяма част от хората не са информирани, че като пострадали в ПТП имат право на финансово обезщетение от застраховател по линия на задължителна застраховка „Граждаска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз. 

Именно поради тази причина, Сдружение „SOS-ПТП“ инициира мощна информационна кампания за територията на град Бургас и региона, която стартира на 21.02.2013г., насочена към повишаване правната и застрахователна култура на гражданите при настъпване на ПТП.

Кампанията е подкрепена от РИО Бургас. Целта е повишаване компетентността на гражданите и спазване давностните сроковете от 5 и 3 години от датата на настъпване на застрахователното събитие (т.е. датата на настъпване на ПТП) за предевяване на претенция за финансово обезщетение. Оказването на съдействие за получаване на парично обезщетение от застрахователната компания на пострадали при ПТП или на близки на починало при ПТП лице е от изключително значение с оглед възможността на пострадалите да получат качествена мединска помощ, възможност за провеждане на скъпо струващо лечение и следрехабилитационни процедури; извършване на хирургически и други медицински манипулации и интревенции; възможност за получаване на професионална психологическа подкрепа и съдействие, закупуване на скъпо струващо оборудване за трайно увредените лица, както и възможност за връщане към нормален начин на живот с гарантирана финансова обезпеченост. 

Всеки, който се намира в такава ситуация и не знае какви права има или какво точно трябва да направи може да се обърне към Сдружение “SOS-ПТП“ за напълно безплатна консултация и съвет на телефоните на сдружението:

0700 112 14
056/ 862164
0888 053 530
0879 053 531

или email info@sos-ptp.com.
Източник: www.zonaburgas.bgwww.news.burgas24.bg

Публикувана на: 22/04/2013
like us