СДРУЖЕНИЕ SOS-ПТП ПРОВЕДЕ ЛЕКЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТ“ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“


Първата от многобройните, планувани социални дейности за тази година, които Сдружение SOS-ПТП ще направи вече е факт. Координатора социални дейности на организацията, Манол Тодоров проведе едночасова, отворена лекция със студентите от специалност „социална педагогика“ от университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас.

В началото студентите бяха запознати с основната дейност на сдружението, а именно безплатните консултации на пострадали при катастрофи, как да получат полагаемите им обезщетение от застраховка гражданска отговорност. За всеобщо тяхно учудване застраховка гражданска отговорност не покрива само имуществените вреди, но също така неимуществени вреди, пропуснати ползи и разходи по лечение.

Във втората част на лекцията беше прожектирано видео, което показва най-честите причини за настъпване на ПТП-та. Сред тях са несъобразена скорост, употреба на алкохол, неслагане на предпазни колани и др.

В края на лекцията Манол Тодоров запозна студентите със социалните дейности, които Сдружение SOS-ПТП направи през изминалата 2014 г. Беше обсъден и планът на дейностите за тази година, които са насочени изцяло в посока, която да намали до минимум пътните инциденти в Бургас и региона. Задочниците дадоха някои доста добри предложения, в каква посока да продължи социалната дейност на сдружението.

Съвместната работа между двете страни ще продължи и през следващите месеца, като са предвидени много събития и кампании, в които дейно участие ще вземат и самите студенти.

Публикувана на: 17/02/2015
like us