Управление


Сдружение “SOS-ПТП“ се управлява и представлява от Управителен съвет, който е в състав от 3 (трима) члена, които са членове на сдружението. Управителния съвет избира измежду членовете си Председател, който представлява сдружението пред трети лица.


like us