След нов законопроект, Сдружение “SOS-ПТП” очаква повишаване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“

В близките дни на второ четене в Народното събрание ще се гласуват промени в „Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Те предвиждат изменение на подсъдността на исковете  на потребители и срещу потребители, които да бъдат предявявани пред съда в чийто район се намира постоянният адрес или седалището на потребителя.
подробна информация
like us