Предложения


Предложение на Сдружение “SOS-ПТП” до Община Бургас за изграждане на нова велосипедна алея в Приморски парк гр. Бургас, като алтернатива на конфликтната за гражданите Крайбрежна велосипедна алея

Писмо до Община Бургас във връзка с Акцията “Дари Живот”

Във връзка с акцията „Дари живот“ на Фондация „Безопасни улици от Валя“ и Сдружение „SOS-ПТП“, проведена в гр.Бургас по време на Международна седмица за безопасност на движението от 07 до 10 май 2013 пред сградата на Община Бургас
подробна информация

Организиране на съвместна информационна кампания по безопасност на движението на територията на Община Бургас

Организиране на съвместна информационна кампания по безопасност на движението на територията на Община Бургас
подробна информация

Предложение до управата на верига магазини „Джамбо“ за временно затваряне на търговския им обект на територията на гр. Бургас

Покана за партньорство до Кмета на Община Бургас

Отнасяйки се със загриженост към големия брой на загинали и пострадали  при пътно-транспортни произшествия/ПТП/ в страната, както и към факта, че броят им за Бургаска област през периода 2011г е нараснал с над 10%, осъзнавайки необходимостта от превенция на ПТП и разбирайки нуждата от помощ на пострадалите при ПТП, създадохме Сдружение “SOS-ПТП“ с основни цели подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България посредством организиране и провеждане на граждански инициативи, кампании и семинари, обучение на деца, ученици и възрасни хора, повишаване дисциплината на водачите на МПС, взаимодействие и сътрудничество с държавни и общински институции, физически и юридически лица и помощ на пострадали при ПТП посредством осигуряване на финансова, юридическа, медицинска и психологическа подкрепа.
подробна информация

Покана за партньорство към Областна администрация Бургас

УВАЖАЕМИ Г-Н ГРЕБЕНАРОВ,
С решение №1 от 08.02.2012г. на Бургаски окръжен съд, Фирмено отделение е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ “SOS-ПТП”, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ №28, рег. по ф.д. №12/2012г при БОС, с ИД по БУЛСТАТ 176243600, представлявано от членовете на управителния съвет.
подробна информация

Предложение до областния управител Константин Гребенаров за вземане на СПЕШНИ мерки за подобряване на безопасността на движението на територията на Бургаска област

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЕБЕНАРОВ,
            Във връзка с отправената ни покана от г-н Димитър Христов за изготвяне на предложение относно регионалната стратегия по подобряване на безопасността на движението по пътищата на Област Бургас, ние като неправителствена организация бихме искали да Ви помогнем като Ви предоставим резултатите от проведената от Сдружение „SOS-ПТП“ Анкета относно безопасността на улиците в гр. Бургас и региона, в която се включиха над 800 граждани.
подробна информация

Предложение до кмета на гр. Черноморец за подобряване на безопасността на движението на територията на града

ОТНОСНО: Вземане на СПЕШНИ мерки за подобряване на безопасността на движението на територията на Община Созопол
подробна информация

Предложение до Кмета Панайот Рейзи за вземане на СПЕШНИ мерки за подобряване на безопасността на движението на територията на Община Созопол

ОТНОСНО: Вземане на СПЕШНИ мерки за подобряване на безопасността на движението на територията на Община Созопол
подробна информация

Предложение до кмета Димитър Николов за вземане на СПЕШНИ мерки за подобряване на безопасността на движението на територията на Община Бургас

ОТНОСНО: Вземане на СПЕШНИ мерки за подобряване на безопасността на движението на територията на Община Бургас
подробна информация
like us