Автомобили


Техническото състояние, пасивната и активната безопасност на парка от пътни превозни средства оказва съществено влияние върху броя на пътнотранспортните произшествия и последствията от тях. Подобренията в безопасността на пътните превозни средства могат да спомогнат за намаляване на жертвите и нараняванията по пътищата. Стабилен напредък в безопасността на движението оказват новият дизайн на МПС, по-добрата защита на пътниците, ефективното спиране, подобряването в осветлението, новите системи за предупреждение и контрол на устойчивостта, скоростта, системите на обезопасителните колани и въздушните възглавници и др.

Рискът от участие в ПТП с тежки последици на старите автомобили е значително по-голям. Изследване на тежки ПТП, завършили със смърт на място, през първото шестмесечие на 2011 г. показва, че близо 60% от автомобилите са били над 20 години.

Повишаването на безопасността на парка от пътни превозни средства е ключов фактор за постигане целите на националната стратегия за подобряване на безопасността на движението. Изследване сочи, че ако автомобилният парк се подмени с автомобили последно производство с висока степен на пасивна и активна безопасност, броят на жертвите по пътищата ще намалее веднага с 30%.

Източници:

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г.

http://dokkpbdp.mvr.bg

like us