Деца


Основна отговорност за големия брой деца – жертви на ПТП, носят родители, учители, участници в движението, държавни институции, организатори на движението, общински власти и др.

Децата като участници в пътното движение са предимно пешеходци. Това налага даването на специална информация и съвети за тяхната безопасност.

Децата трябва да пресичат на безопасни места като пешеходни пътеки тип “зебра” (със светофари), подлези, пешеходни надлези и мостове, пешеходни острови в пътното платно, или на място далеч от паркирани автомобили.

При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът е длъжен да намали скоростта, а при необходимост – и да спре.

Източници:

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г.

http://dokkpbdp.mvr.bg

like us