„Ден на безопасността“


На 4 май, "Авиомузей Бургас" организира „Ден на безопасността“. Участие в събитието взеха "Сдружение SOS-ПТП" и БЧК. Гостите се включиха в различни демонстрации относно това „Как може да се предпазим от пътни инциденти“ и „Как да бъдем толерантни участници в пътното движение“. Доброволци от „БЧК“ Бургас показаха основни знания по първа до лекарска помощ и как да реагираме адекватно, ако наши близки пострадат при ПТП. В събитието се включиха и Летище Бургас с много атрактивна демонстрация, в която показаха на посетителите техники от „Противопожарна и аварийна безопасност“.
Публикувана на: 09/05/2019
like us